Historia

I början av 1800-talet blev Magnus Fredrik Corin, son till förre borgmästaren Samuel Corin, borgmästare i Laholm. Enligt tradering gjorde han och två rådmän i staden en kupp genom att skriva sig som ägare till Månstorp och ingen vågade opponera sig.

Vid ett tillfälle 1807 spelade man kort med mycket höga insatser. Borgmästaren vann och då strök han ett streck över rådmännens namn. Så praktiskt kunde en lantmäteriförrättning ske under den tiden. Än idag anses det inte riktigt opportunt att spela kort på Månstorp.

Magnus Fredrik Corin dog 1836 och gården kom att ägas av överste H.R. Horn af Ranztien. En av hans döttrar gifte sig med konstnären Kilian Zoll. Hans andra dotter, den adliga fröken Elisabeth Horn af Rantzien, blev förälskad i sin kusin Türov Boltenstern. Hon blev gravid och hennes far tvingade Türow att gifta sig med henne. Türow kom ridande till Månstorp, paret vigdes och sedan red Türow iväg för att aldrig återkomma. Elisabeth födde en dotter som dog vid sju månaders ålder och detta tog livsgnistan ifrån henne. Efter den dagen gick hon bara ut nattetid, iklädd en grå slängkappa, för att ge mat till de fattiga. Hon dog en tragisk död 1847, endast 37 år gammal. Hennes gravkors finns på kyrkogården vid S:t Clemens kyrka i Laholm. Sedan hennes bortgång kan man känna hennes närhet i vindsrummet där hon bodde på Månstorps Gård. Hennes ande finns kvar i huset.

Gården bytte ägare flera gånger. Carl Dellien och kom från Mecklenburg och hans dotter Anna gifte sig med Johannes Christian Klinker från Ulsby i Schleswig. Sedan gick gården i arv till Karl Klinker, därefter Karl-Axel Klinker och sedan hans son Karl-Fredrik Klinker. Gården ägs och drivs nu av Magnus och Lena Pålsson.

Så sent på 1870-talet, försökte några näriga borgare i staden återta gården från familjen Klinker. De menade att det inte fanns klara åtkomsthandlingar sedan Corins tid, men de klarade sig tack vare lagen om 20-årig hävd av den 22/4 1881. Borgmästaren hade 1811 skickat sina drängar till Lagaholms slottsruin och hämtat tegel till boningshuset. Huset är till stor del byggt av handslaget tegel från drottning Margaretas Lagaholm.

Månstorps Gård har länge haft devisen FÄDERNAS MÖDA – VÅR LÖN